หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอความร่วมมือสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)
โดย : admin3
อ่าน : 1094
พุธ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
         ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อเป็นข้อมูลฯ สพป.อ่างทอง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 16.30 น. เฉพาะ ป.1 ถึง ป.6
         จึงขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่าน  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLqUk_LJmiwQx9f2MjmczX_slRIJm_HRO7zVDTXLFpZrrynA/formResponse  ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเกิดผลดีต่อนักเรียนต่อไป