หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เรียนปรับพื้นฐาน ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Virtual School Online)
โดย : admin3
อ่าน : 4020
จันทร์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ ขอเชิญชวน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ร่วมเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Virtual School Online)  ฟรี  ได้ที่เว็บไซต์  http://www.virtualschool.club/ โดยสามารถติดต่อขอรับ Username และ Password ได้ที่ครูประจำชั้นในกลุ่มไลน์ ปีการศึกษา 2563


หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตรวจรายชื่อนักเรียน และสมัครเข้ากลุ่มไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
https://drive.google.com/open?id=1JDOaTIr3gXcIzDJwC4J3td-NGQAWKoUZ


สมัครเข้ากลุ่มไลน์


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
https://forms.gle/iXGgDyoYq7x6w4xi6


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
https://forms.gle/MCvcqWPjVexnFi6N8


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
https://forms.gle/WcTothTi8hV3JivA6


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
https://forms.gle/2hauEVaMkVNr8mTWA


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
https://forms.gle/4zefMnoDuL9TxF2eA


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
https://forms.gle/WMAmANXXafAJ3tHx6


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 Gifted Program
https://forms.gle/H8R6n16822FUjqb97


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 English Program
https://forms.gle/BJDVZqraBA5iQMnD8


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 English Program
https://forms.gle/K9XH8cHgLQ3TXwYM8