หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เรืองมาตรการการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โดย : admin1
อ่าน : 3449
อาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
            สพฐ. ได้มีมาตรการการเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จึงได้จัดทําแบบสํารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ สําหรับผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563

           ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบสอบถามได้ที่  gg.gg/PESAO_ATG ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563