ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือขยุวกาชาด (วันที่ 5)

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับผิดชอบ  การบริหารทั่วไป
นายพงศธร อ่วมกลัด

เข้าชม 248  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562