จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือขยุวกาชาด

เนื้อหากิจกรรม :
กำหนดเวลาจัดกิจกรรม  17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้รับผิดชอบ  การบริหารทั่วไป
นายพงศธร อ่วมกลัด

เข้าชม 272  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562