[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 83 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning  

ชื่อ : นางสาวโอศฑี จังจริง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอมลรุจี แก้วประจุ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 EP
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางงสาวสโรชา เมืองงาม
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 EP
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพัชราภรณ์ เพ็งสกุล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : ที่ปรึกษาสายชั้นปประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกีรานัทร์ ลาลด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิษฐา บุญโกสุมภ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานิตย์ สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธูวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ที่ปรึกษาโครงการ English Program/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 EP
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศุภกานต์ เถกิงผล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวดวงนภา ดอกไม้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มริหารงานบุคคล/ที่ปรึกษารสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจิระนันท์ ปานผาสุข
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก : สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/9 EP
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุชนาถ โอฬารวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/2
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวมะลิวัลย์ แย้มพลาย
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเบญจมาศ เอกทัตน์
ตำแหน่ง : ครู/รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพัชรี บุญวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ผลโชค
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจารุวรรณ กำไรเพ็ชร
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุทธินีย์ เหมประไพ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/4
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ